ABOUT

FORMACIÓ, INSERCIÓ LABORAL I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES EMPRENEDORES

Formació específica i a mida en el manteniment i pintura de persianes metàl·liques i desenvolupament de competències emprenedores en una simulació de treball mitjançant la realització d’un servei de neteja, manteniment i pintada de persianes metàl·liques a diferents locals, comerços, parkings, entitats,… pel qual els joves estan contractats / contractades.

OBJECTIUS:

1. Formar i capacitar a joves en el sector professional de neteja i manteniment de persianes metàl·liques.

  1. 1. Formació tècnico-professional en la neteja i manteniment de persianes metàl·liques i en el desenvolupament de competències emprenedores.
  2. 2. Neteja i manteniment de persianes metàl·liques.

2. Fomentar la inserció i contractació de joves amb especials dificultats d’inserció laboral.

3. Potenciar l ́adquisició de competències emprenedores: iniciativa, autonomia, negociació, comunicació,… que posibilitin la inseció laboral del jove per compte pròpia o per compte aliena.

 

Com s’ha vingut fent en edicions anteriors, es realitzarà el servei de neteja i manteniment d’aquelles persianes que, posteriorment, seran intervingudes artísticament.

La selecció dels joves que realitzaran el servei es farà entre els joves que participin en el programa formatiu tècnico-professional de neteja i manteniment de persianes metàl·liques.

El servei que es realitza és el següent:

1) Neteja i sanejament de la persiana. S’aplica a la totalitat de persianes demandades, i es repeteix de manera periòdica en el temps.

a) Preparació de superfície: treure enganxines; escatat, en el cas necessari; neteja de brutícia superficial amb baieta de fibres.

b) Neteja amb detergent amoniacal.

c) Aplicació de la pintura: mitjançant l’ajuda del corró, s’aplica una capa de pintura sobre la superfície preparada. Es deixa assecar i curar segons indicacions tècniques.

d) Aplicació d’una capa de vernís anti-graffiti amb l’objectiu de facilitar la neteja de la mateixa en el cas d’aparició d’alguna incidència.

2) Manteniment de la persiana:

a) Incidències temporals causades per pintades amb sprai o retoladors.

Diagnòstic de la incidència i reparació segons protocol; aplicació de producte de neteja o pintura de gris segons el cas.

b) Incidències habituals causades per l’exposició de la persiana a l’espai públic: pols, brutícia, etc. En aquest cas es neteja la persiana de maner convencional.
VISIBILITAT

Web-blog del projecte com a dirari de camp:

– Difondre la iniciativa al territori i la ciutat de Barcelona i mostrar la riquesa cultural i artística generada pel projecte.

– Capacitar els joves en el recull d’informació i desenvolupament del projecte ja que seran ells mateixos els que s’encarregaran de publicar les diverses notícies vinculades al projecte.

Video comunitari:

A través de reportatges, entrevistes, fotografiesetc, es recollirà la diversitat d’opinions de tots els agents implicats i del mateix procés.

Mapeig:

Proposem vincular al web.blog del projecte un meipi sobre les diverses intervencions artístiques, per tal de difondre i facilitar a la ciutadania la visita a les diferents obres d’art comunitàries generades.

Fyers i cartelleria:

Suport en paper per tal que la difusió i informació del projecte arribi a tothom.

Festa cloenda:

Coincidint amb les festivitats comunitàries del barri, Sant Jordi, Festa Major i Ravals, es realitzarà una festa de cloenda comunitària en cada un dels 3 territoris treballats.

TREBALL COMUNITARI:

Objectiu:

– Realitzar Intervencions artístiques a les persianes del territori implicant a tota la comunitat.

– Capacitar als joves en eines i habilitats de treball en equips multidisciplinars.

Accions:

1.Difusió i contacte:

– El tècnic d’Itaka i els joves participants del projecte s’encarregaran de donar a conèixer el projecte i fer-ne difusió entre serveis/associacions/entitats i comerciants.

2. Creació d’una Comissió de seguiment permanent:

– Comissari artístic.

– Foment de ciutat.

– Tècnic Ítaka.

– Representació veïnal.

– Associació/Serveis socioeducatius/ entitats culturals.

Procés:

– Reunions per escollir el centre d’interès artístic de la zona a intervenir, dissenys, processos, formes). Vàries convocatòries per poder recollir els interessos de tothom.

– Reunions per difondre el pla de treball i l’inici de la implantació.

– Reunions de seguiment-procés. Comissió de seguiment/permanent.

– Execució de la intervenció artística a les persianes.

– Presentació – Inauguració – Itinerari per difondre i visibilitzar el projecte.

 

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTEU AMB NOSALTRES: